Scroll to top

Werkplekbeheer Extra-pakket

Werkplekbeheer Extra

Volledig ontzorgen

Als je behoefte hebt aan extra ondersteuning dan kan dat. Het brengt ook extra voordelen met zich mee: het laagste uurtarief en 10% korting op hard- en software.

Extra ondersteuning inbegrepen

In het Extra-pakket zit 3 uur ondersteuning op afstand en/of locatie inbegrepen.

Klein hardware onderhoud

Door die extra tijd is het ook mogelijk om klein hardwarematig onderhoud te doen als dit nodig is. Denk aan het vervangen van de hardeschijf, verbeteren van prestaties of het uitbreiden van geheugen.

Basis

Monitoren hardware

Niets is vervelender dan stil komen te staan door panne. Door middel van een software module wordt ieder device actief gecontroleerd op prestaties, slijtage en andere defecten. Zoals bijvoorbeeld het uitvallen van een hardeschijf, waardoor gegevensverlies kan ontstaan of dure recovery nodig is.

Monitoren netwerk

Ook de beschikbaarheid van Internet en je printer(s) worden actief in de gaten gehouden. Zo kan er gelijk worden ingegrepen en worden vervelende onderbrekingen geminimaliseerd.

Patch beheer

Naast monitoring bevat het basis pakket ook onderhoud voor software, zodat de laatste patches van het operating-systeem en de beveiliging zijn toegepast.

Jaarlijkse checkup

Door het systeem een keer per jaar goed na te lopen en te controleren op zwakke plekken en eventueel onderhoud kunnen veel problemen voorkomen worden. Zie het als een APK, maar dan voor je computer.

Prijzen

Per systeem

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief kosten voor hard- en software.

Alle pakketten worden op jaarbasis afgerekend. Combineren is mogelijk.